Podpora předmětu APP

V rámci projektu bakalářské práce vznikla poměrně kompletní podpora pro předmět Aplikované počítačové prostředky, zejména pro část zaývající se prací s MCU ST7FLITE3.
Následují části práce rozdělené dle tématických bloků.

Materiály je možné používat ke studijním účelům, je povolen jejich tisk. Úprava a kopírování textu a obrázků ze souborů pdf povoleno není.

Veřím, že moje práce pomůže dalším studentům při seznamování se světem mikrokontrolerů.

následují části materiálu ke stažení

Základní pojmy, poznámky ke čtení

Prosím prostudujte si tento materiál, než začnete používat další části. Definuje základní pojmy hustě využívané v práci a způsob zápisu anglických zkratek.

Cvičení 1

Obsahuje základní přehled procesoru ST7FLITE3 (struktura, funkce, použití), se kterým se ve cvičení pracuje. V příkladu A vysvětluje základní procesy pri práci s MCU, tedy zápisy do registrů.

Cvičení 2

Hlavním tématem je simulaci funkce MCU ve vývojovém prostředí, propojení vývojového prostředí s kitem využívaným při výuce. V příkladu B se potom zabýváme složitějšími operacemi s portem A, prací s daty a podmínkami.

Cvičení 3

Třetí cvičení je postaveno na základním přehledu funkce přerušení (= interrupt). V příkladu C si přerušení prakticky zkusíme.

ControlWeb

Obsahuje přehled softwaru ControlWeb, jeho funkce a možnosti.

Slovník

Slovník pojmů z celého výkladu - doporučuji vytisknout a používat při práci.

Celá práce - verze k tisku

Celá práce 48 stran, vysazeno 2 strany na jednu pro úspornější tisk.

© David Urban 2008 | připomínky přivítám na david@metallicrelation.com